Home

Een hulpmiddel voor slechthorenden en doven waarbij spraak wordt omgezet in tekst

die via een videobril kan worden gelezen

SpraakZien